Regulament |

1 DESPRE CONCURS

Concursul oferă şansa tuturor dansatorilor de a se face remarcaţi la nivel naţional, punând accent pe creativitate, originalitatea ideilor, dezvoltarea şi evidenţierea talentelor.

Evenimentul va avea loc în clădirea Regionalei CF București, situată în Piața Gării de Nord, nr. 1.
Pentru a porni localizarea adresei pe Google Maps, apăsați aici.

Data limită de înscriere pentru această ediție va fi până joi, 1 ianuarie 1970, ora 02:00!


2 PARTICIPANȚI

2.1 Competiţia este destinată tuturor dansatorilor, şcolilor de dans din tara si străinătate, unităților de învățământ, palatelor sau cluburilor copiilor din țară, asociațiilor sau fundațiilor culturale pentru tineret, cluburilor sportive de dans, formațiilor și ansamblurilor de dansatori amatori, trupelor de dans din țară și străinătate.

2.2 Sunt permise multiple intrări ale unui concurent în diferite categorii sau discipline (concurentul care participă la categoria duo/trio/quartet poate participa şi la alte dansuri în cadrul aceleaşi discipline).

2.3 Toţi concurenţii înscrişi care au primit confirmarea înscrierii, au dreptul de a participa. Confirmarea înscrierii poate fi verificată oricând, accesând site-ul www., secţiunea BACKSTAGE.

2.4 Ne rezervăm dreptul de a verifica vârsta participanţilor. Deasemeni, ne rezervăm dreptul de a verifica dacă numărul participanţilor aflaţi pe scenă în timpul momentului artistic este egal cu numărul participanţilor înscrişi în prealabil.


3 SECȚIUNI DE DANS


4 SISTEMUL DE JURIZARE

Dansul este evaluat pe baza caracteristicilor disciplinei particulare în care este încadrat. Pentru a asigura o notare corectă şi imparţială, juriul format şi calificat va judeca dansurile pe baza unor criterii specifice, după cum urmează:

TEHNICĂ (notare de la 1 la 10)
capacitatea de execuție a mișcărilor specifice genului, în parametrii superiori de precizie, mobilitate, coordonare, viteză.

IMPRESIE ARTISTICĂ (notare de la 1 la 10)
muzicalitate, complexitatea coregrafiei, claritatea, gradul de ocupare al spațiului, numărul de schimbări de formații, costumație, spectaculozitate.

CARACTERUL DANSULUI (notare de la 1 la 10)
identificarea pașilor, mișcărilor și combinațiilor de mișcări specifice stilului de dans, executate pe muzică specifică.

4.1 Juriul este format din 3 până la 5 membri per dans.

4.2 Membrii juriului acordă note de la 1 la 10 pentru fiecare criteriu de jurizare.

4.3 Decizia unui membru al juriului este definitivă şi nu poate fi modificată de către nimeni, cu excepţia cazului de erori evidente care vor fi discutate şi corectate ulterior.

4.4 Deciziile juriului trebuiesc respectate, având în vedere competenţa lor şi munca depusă care necesită o atenţie sporită pe tot parcursul celor 2 zile de concurs. Niciun dansator sau oricare alt participant nu poate perturba membrii juriului în timpul jurizării. Orice observaţie sau lipsă de respect faţă de un membru al juriului va fi penalizată de către organizatorul competiţiei.

4.5 Solicitarea de obţinere a comentariilor şi punctajelor pentru un anumit dans, trebuie să fie transmise de către reprezentantul şcolii, clubului, asociaţiei sau fundaţiei sportive pe adresa de email: info@.
Cererea se va transmite în maxim 3 zile de la încheierea competiţiei şi trebuie să conţină elemente de identificare: numele coregrafiei şi numărul de înregistrare în cadrul competiţiei.
Răspunsul la solicitarea respectivă privind punctajele şi comentariile juraţilor vor fi transmise cu maximă celeritate.

4.6 Nu se vor califica la obținerea locului I dansurile care nu cumulează o medie de cel puțin 8 a celor două note aferente criteriilor de jurizare (tehnică și impresie artistică).


5 GRUPE DE VÂRSTĂ

MINI (4 - 6 ani)

KIDS (7 - 9 ani)

JUNIOR (10 - 12 ani)

JUNIOR MAX (13 - 15 ani)

SENIOR (peste 16 ani)


Data de referinţă pentru calculul vârstei eligibile pentru participare va fi 1 ianuarie !

Pentru dansurile cu mai mult de un dansator, vârsta se stabilește sub formă de medie generală.
Pentru a obtine varsta medie a dansatorilor, se va face media aritmetica: se aduna varstele tuturor dansatorilor, apoi se imparte la numarul total de dansatori.
În cazul în care rezultatul vârstei medii se termina în 0.5 sau mai mare, se va rotunji până la următorul număr întreg (ex. 6.5 la 7 ).


6 COMPONENȚE

Momentele de dans pot fi constituite dintr-un singur dansator sau mai mulţi, după cum urmează:

SOLO (1 dansator)

DUO/TRIO/QUARTET (2, 3 sau4 dansatori)

GRUP (între 5 și 9 dansatori)

FORMAȚIE (între 10 și 30 de dansatori)


7 LIMITE DE TIMP

Fiecare componenţa de dans va avea o limită de timp pre-stabilită, după cum urmează:

SOLO (01:00 – 02:00 minute)

DUO/TRIO/QUARTET (01:30 – 03:00 minute)

GRUP (02:00 – 03:30 minute)

FORMAțIE (03:00 – 04:30 minute)


8 TAXA DE PARTICIPARE

SOLO - 90 de lei per dans/dansator

DUO / TRIO / QUARTET - 80 de lei per dans/dansator

GRUP / FORMATIE - 70 de lei per dans/dansator


9 ÎNREGISTRARE

9.1 Înregistrarea se va face exclusiv on-line, prin intermediul platformei de înscriere.
După înregistrare, veţi primi în mod automat, o confirmare a înregistrării prin e-mail.

9.2 Procesarea înscrierii se va face numai după achitarea taxei de înscriere, afişată la finalul înregistrării.
După procesare, înscrierea va putea fi vizualizată în secțiunea BACKSTAGE.

9.3 Perioada de înregistrări are o dată limită pentru procesul de însciere şi un număr limitat de dansatori şi dansuri permise în concurs. Dacă se va atinge limita de înscrieri, nu vor mai fi acceptate alte înregistrări ulterioare.

9.4 În cazul în care, din varii motive, un concurent sau o echipă înscrisă îşi anulează participarea cu mai puţin de 2 săptămâni înainte de începerea concursului, aceştia nu vor beneficia de rambursarea taxei de înscriere.


10 MUZICA

10.1 Muzica se va încărca în format MP3, în timpul procesului de înscriere sau ulterior. Aceasta va trebui să conţină o singură piesă (piesa pe care se dansează).

10.2 Termenul limită pentru încărcarea pieselor este de 48 de ore înaintea începerii competiţiei. În cazul în care piesele nu au fost încărcate, dansul nu va putea intra în concurs.

10.3 Fiecare şcoală, club, asociaţie sau fundaţie sportivă este responsabilă pentru propria muzică selectată. Sunt interzise versurile ofensatoare, rasiste şi/sau care conţin limbaj sexual explicit. Nerespectarea acestor reguli duce la descalificare din competiţie.


11 REGULI GENERALE

11.1 Prin înscrierea la concursul , concurenţii acceptă regulile si regulamentul .

11.2 Comisia de concurs îşi rezervă dreptul de a verifica vârsta dansatorilor, fie înainte, fie după prestaţia acestora. Dansatorii trebuie să fie în măsură să îşi dovedească vârsta.

11.3 Un reprezentant al fiecărei şcoli, club, asociaţie sau fundaţie sportivă trebuie să fie prezent în spatele scenei cu cel puţin 6 momente artistice înaintea intrării în competiţie.

11.4 Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventualele accidente survenite în timpul competiţiei. Această responsabilitate va fi asumată de către antrenor sau concurent. Se recomandă ca fiecare participant să deţină o asigurare medicală.

11.5 Comportamentul nesportiv şi perturbator în timpul evenimentului poate descalifica concurentul şi, în anumite cazuri şcoala, clubul, asociaţia sau fundaţia sportivă pot fi eliminate din concurs.

11.6 Profesorii, antrenorii, însoţitorii, precum şi spectatorii, pot fi eliminaţi din concurs în cazul în care comportamentul acestora este considerat necorespunzător.

11.7 Coregrafiile originale sunt permise la toate disciplinele.
Creativitatea, originalitatea ideilor şi a mișcărilor, precum şi efectele surpriză, sunt elemente importante în toate secţiunile de dans. Deasemeni, coregrafiile trebuie să fie adaptate abilitaţilor şi varstei dansatorilor.

11.8 Costumele vor respecta un anumit cod etic, evitându-se astfel ţinutele indecente sau ofensatoare.

11.9 Punctele individuale sunt acordate doar la categoria solo. Toate celelalte categorii, precum: duo/trio/quartet, grupuri şi formaţii, sunt jurizate la nivel de grup. Coregrafia dansatorilor duo/trio/quartet, grupuri şi formaţii trebuie să exprime relaţionarea dintre aceştia.

11.10 Acelaşi dansator poate concura pentru două şcoli, dar nu la aceeaşi disciplină sau categorie.

11.11 Directorii de şcoli/cluburi sunt invitaţi să participe la deschiderea oficială a concursului şi la festivitatea de premiere.


12 LOCUL DE DESFĂȘURARE

12.1 Alimentele şi băuturile sunt interzise în zona de concurs, în zonele aferente culiselor/vestiarelor şi în zonele aferente scaunelor din locaţia de desfăşurare a evenimentului. Alimentele şi băuturile sunt permise doar în zonele special amenajate.

12.2 Este necesară păstrarea curățeniei în toate zonele de acces, toalete și vestiare.

12.3 Este interzisă blocarea culoarelor, casei scărilor și ieșirilor de urgență.


13 PREMII

Toți participanții la evenimentul vor primi diplome de participare și trofee/cupe (corespunzătoare locului obinut).! ATENŢIE!

1. Organizatorii nu se obligă să suporte cheltuielile de cazare, deplasarea şi masa participanţilor din cadrul competiţiei.

2. Sunt interzise materialele de recuzită care aduc deservicii altor participanţi, (ex. ulei, puf, pudra de talc, etc).
Sunt interzise efectele speciale, cum ar fi: foc deschis sau foc de artificii.
Accesoriile sunt permise, atâta timp cât sunt aşezate rapid înaintea începerii coregrafiei şi scoase de pe scenă la sfârşitul numărului de către dansatori.

3. Organizatorii nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru vătămările corporale sau pierderile de bunuri.

4. Prin înscrierea la concurs, participanţii (dansatorii, profesorii, antrenorii, coregrafii) îşi dau acordul ca organizatorii să folosească orice conţinut media în care acestia apar (fotografii, clipuri video, etc). Participanţii nu vor avea dreptul să pretindă foloase materiale sau bani în schimbul conţinutului media în care aceştia apar.! REGULI COVID-19

Accesul spectatorilor se va face în limita locurilor disponibile (fiecare școală va avea alocat un număr de locuri în sală, proporțional cu numărul copiilor înscriși de fiecare club, dar nu mai mare de 30% din numărul elevilor scolii înscrise.

Spectatorii vor primi o brățară de acces în sala de spectacol în limita locurilor disponibile.

Brățările de acces vor fi împărțite pe culori, în funcție de grupul de secțiuni de dans plus gala de premiere aferentă grupului de secțiuni. (ex. brățara de culoare galbenă pentru grupul de secțiuni balet, dans contemporan, lyrical dance și gala de premiere a acestora)


✔ Premierea participanților se va face periodic (după un număr de secțiuni de dans).

✔ Spectatorii invitați vor fi obligați să elibereze sala după secțiunea la care au fost invitați.

✔ Sala se va aerisi și se va dezinfecta după fiecare premiere.

✔ Măștile sunt obligatorii in interior, excepție fac dansatorii care evoluează pe scenă.

✔ Temperatura corporală va fi verificată la accesul în sala de spectacol.

✔ Se va păstra distanța de un scaun liber între spectatori.


Dezvoltat de WEO